Energetika

Naše prevádzkové pravidlá sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť potravín, energetickú účinnosť a ochranu životného prostredia.

Snažíme sa zabezpečiť, aby bol zodpovedný prístup ku kvalite, životnému prostrediu a energii v našej spoločnosti bežný, a preto sme podnikli dôležitý krok, ktorým je prevádzkovanie a certifikácia systému energetického manažérstva v súlade s normou MSZ EN ISO 50001.

V súlade s vládnym nariadením č. 122/2015 (z 26. mája 2015) (o vykonávaní zákona o energetickej efektívnosti) nižšie uverejňujeme vývoj našich energetických ukazovateľov.