Nas ciel

Zodpovedné spoločnosti robia všetko pre to, aby sa postarali o zraniteľných členov spoločnosti. Pek-Snack je jednou z takýchto zodpovedných spoločností: kladieme veľký dôraz na pomoc a podporu tým, ktorí žijú svoj každodenný život v ťažkých podmienkach.

Deti sú prioritou, pretože za ich blaho je jednoznačne zodpovedná dospelá spoločnosť. Napríklad pravidelne podporujeme detské centrum Károlyi István vo Fóte, kde žije 70 detí so zdravotným postihnutím, špeciálnymi potrebami alebo špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Ako pre všetkých ľudí, každé malé gesto pozornosti je veľkým darom. Vďaka našim darom môžu aj oni zažiť, že starostlivosť môže byť sladká a môže im spríjemniť sivý deň.

 

Venujeme sa aj širokej škále sponzorských aktivít pre deti. Spoločnosť Pek-Snack je napríklad hlavným sponzorom jediného nezávislého mládežníckeho futbalového tímu v Maďarsku, klubu Mézga-Pek-Snack Fociovi-Focisuli v Kaposvári. Aj vďaka našej podpore dáva klub 120 deťom, väčšinou z ťažkého prostredia, príležitosť športovať.

 

Naším čerstvým pečivom sa tiež neustále snažíme pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách, napríklad prostredníctvom Maďarského Červeného kríža alebo Maďarskej asociácie potravinových bánk, ktorej sme sponzorom zlatého stupňa.

 

Môžete sa na nás spoľahnúť aj v núdzových situáciách. Boli sme jedni z prvých, ktorí sa počas epidémie koronavírusu zapojili do kampane "Varíme pre hrdinov" a každý deň sme dodávali čerstvé pečivo do nemocnice Szent László v Budapešti a do takmer 40 zdravotníckych zariadení v rámci kampane "Nakŕmte lekára".

 

Spoločenská zodpovednosť preniká celou našou firemnou kultúrou, preto venujeme osobitnú pozornosť nielen našim partnerom, zákazníkom a nášmu bezprostrednému i širšiemu okoliu, ale aj našim zamestnancom: naším cieľom je zabezpečiť im kvalitné pracovné podmienky, príjemnú atmosféru a nadpriemerný príjem. Naši kolegovia bez auta sa do práce a z práce prepravujú vlastnou autobusovou dopravou. Sme presvedčení, že je dôležité podporovať medziľudské vzťahy v rámci spoločnosti, a preto vykonávame širokú škálu aktivít zameraných na budovanie komunity. Napríklad každoročne organizujeme Prvý máj a rôzne firemné výlety.