IFS

"Kvalita nadovšetko" - hovoríme. Stálu kvalitu nášho pečiva zaručuje ochranná známka Pek-Snack.

Pre spoločnosť Pek-Snack je kvalita nielen cieľom, ale aj najdôležitejším prostriedkom. Celá činnosť našej spoločnosti je založená na prístupe orientovanom na kvalitu a zodpovednú prácu.

Naše výrobky musia spĺňať širokú škálu požiadaviek: platné právne predpisy, nariadenia, očakávania spotrebiteľov a pravidlá bezpečnosti potravín.

Aby sme dosiahli najvyššie možné štandardy kvality, zaviedli sme a používame v našom závode medzinárodný potravinový štandard IFS. Naši zamestnanci sa snažia zabezpečiť, aby naše výrobky boli bezpečné na konzumáciu a vždy spĺňali potreby našich zákazníkov, a to prostredníctvom dobre regulovaných výrobných a hygienických postupov, ktoré sú v súlade so všetkými právnymi predpismi, normami bezpečnosti potravín a environmentálnymi normami. Naše výrobky sa vyrábajú za prísne stanovených podmienok a pod pravidelnou kontrolou, v záverečnej fáze výroby prechádzajú detektorom kovov a potom sa skladujú. Bezpečnú a legálnu výrobu a dodávku potravín zabezpečujeme prostredníctvom systému HACCP.

Všetci zamestnanci zapojení do výrobného procesu sa zúčastňujú na diskusiách o zmenách na zlepšenie kvality a ich pripomienky sa vyhodnocujú. Podporujeme ich aj priebežným vzdelávaním a hodnotením ich skúseností. Každý je individuálne zodpovedný za zodpovedné fungovanie systému.

Kladieme veľký dôraz na nepretržitú komunikáciu a úzky kontakt s našimi zákazníkmi. To nám umožňuje držať krok s potrebami a očakávaniami našich zákazníkov. Sme tiež presvedčení, že je dôležité udržiavať pravidelnú a primeranú úroveň komunikácie s našimi franšízovými partnermi, aby sme zabezpečili trvalo vysokú úroveň kvality.

Podobne vysoké štandardy kvality stanovujeme aj pri každodennej práci našich dodávateľov a subdodávateľov. Na tento účel zabezpečujeme neustály dohľad a komunikáciu. Do vývoja našich produktov zapájame aj našich partnerov, aby sme zabezpečili neustálu inováciu.