Centrála

Sídlo spoločnosti Pek-Snack s.r.o. sa nachádza v okrajovej štvrti mesta Igal v župe Somogy, ktoré je známe svojimi liečivými vodnými zdrojmi v členitej oblasti v krásnom lese obklopené zelenými stromami. Naša spoločnosť ako najväčší zamestnávateľ v regióne zohrala nezastupiteľnú úlohu pri rozvoji mesta Igal.

V roku 2021 bude v našom závode spustená automatická výrobná linka s nákladmi viac ako 1,1 miliardy HUF. Výsledkom týchto investícií bude výrazné zvýšenie výrobnej kapacity o to až 40 % ktorá umožní vyrábať vysokokvalitné, inovatívne portfólio výrobkov.

Okrem stability a predvídateľnosti poskytujeme na domácom trhu vynikajúce pracovné podmienky. V súčasnosti v Maďarsku poskytuje prácu pre takmer 350 ľudí a vďaka našim franšízovým partnerom napomáhame privyrábať si na živobytie ďalším tisícom rodín.

Našim zamestnancom ponúkame pravidelné zvyšovanie mzdového ohodnotenia a benefity, teambuildingové podujatia a jedinečné pracovné prostredie. Našim kolegom poskytujeme bezplatnú autobusovú dopravu z týchto miest:

Kaposvár, Magyaratád, Ráksi, Igal, Somogyszil, Gadács, Lápafő, Nak, Várong, Büssü, Kazsok, Kisbárapáti, Bonnya, Szentgáloskér, Patalom, Magyaratád, Ráksi, Fiad, Somogyacsa, Somogydörööcske, Törökkoppány, Andocs, Karád, Nágocs, Zics (už existujúci), Dombóvár, Kapospula, Attala, Csoma, Szabadi, Nagyberki, Mosdós, Baté, Fonó, Kisgyalán, Andocs, Karád, Visz.

Sme hrdí na to, že rodinná atmosféra ostala pre našu činnosť charakteristická rovnako ako v čase založenia spoločnosti.